Istotna wiedza

Obowiązujące normy i standardy regulujące sprzedaż okularów przeciwsłonecznych

Obowiązujące normy i standardy regulujące sprzedaż okularów przeciwsłonecznych

Wszystkie okulary przeciwsłoneczne, niezależnie gdzie są sprzedawane, muszą spełniać normy, które obowiązują w danym kraju.

Istnieją trzy główne światowe standardy regulujące sprzedaż okularów przeciwsłonecznych:

  • Australia i Nowa Zelandia – AS/NZS 1067.1:2016
  • Unia Europejska – EN ISO 12312-1:2013 +A1:2015
  • USA – ANSI Z80.3:2015

Najważniejszym wymaganiem ujętym w standardach jest granica oraz ilość promieniowania UV, którą soczewki mogą przepuszczać. Standard Australii i Nowej Zelandii ma najostrzejsze wymagania co do ilości dozwolonego promieniowania UV. Trzeba jednak przyznać, że każdy ceniony się producent, niezależnie od położenia geograficznego, powinien spełniać wszystkie standardy.

Na opakowaniu okularów ITOOTI oraz wśród informacji umieszczonych na oprawkach nie każdy wyżej wymieniony standard jest opisany z powodu braku miejsca. Można jednak być pewnym, że okulary ITOOTI nie tylko zawsze spełniają wszystkie trzy standardy, ale dodatkowo przewyższają swoją jakością ich wymagania.

Każdy standard wymaga, aby na opakowaniu była umieszczona informacja do jakiej kategorii należą okulary. Kategoria okularów nie mówi nam ile UV mogą przepuszczać ich soczewki, ale jak bardzo przyciemniają obraz. Standardy AS/NZS oraz EN ISO określają to według numeracji, a ANSI słownie.

Kategorie EN ISO

#0 Przepuszcza 80-100% światła, do użytku wewnątrz lub podczas nie słonecznych dni.

#1 Przepuszcza 43-80% światła, do użytku przy lekkim słońcu lub jego braku.

#2 Przepuszcza 18-43% światła, dość dobra osłona, idealne w sezonie zimowym.

#3 Przepuszcza 8-18%  światła, 15% stało się wartością idealną na słoneczne dni.

#4 Przepuszcza 3-8% światła, używać tylko w sytuacjach nadzwyczajnych tak jak wysoko w górach. Wymaga osłon bocznych na okularach. W takich okularach nie można prowadzić pojazdów.

Kategorie w pozostałych standardach kształtuję się w ten sam sposób. Najczęściej stosowane okulary przeciwsłoneczne to te z kategorią #3.

Upewnij się, że na opakowaniu okularów producent odnosi się do jednego z ww. standardów. Takie oznakowanie jest obowiązkowe, aby okulary mogły być dopuszczone do sprzedaży.

Fakt, że okulary są oznakowane w prawidłowy sposób nie oznacza jednak, że są one bezpieczne. Prawidłowe oznakowanie nie daje nam gwarancji, że okulary w rzeczywistości spełniają normy, które są tam opisane. Jest to tylko deklaracja producenta czy importera. Zatem warto upewnić się, że producent, który firmuje twoje okulary jest wiarogodny.

istotna wiedza 13

Uważamy, że warto weryfikować czy produkt jest prawidłowo oznakowany.  Z pewnością pomoże to wyeliminować najgorszych producentów czy importerów, którzy nie mają pojęcia o obowiązujących standardach. W kolejnym kroku trzeba także krytycznie ocenić kto stoi za produktem, gdzie jest sprzedawany czy jak zapakowany.

Image
Image
Image

© 2020 ITOOTI.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone